Waarom deze muziekcursus?

Kinderen worden geboren met een natuurlijke gevoeligheid voor muziek, net zoals ze van nature de mogelijkheid hebben te leren lopen. De kunst is om tijdens de gevoelige periode de in aanleg aanwezige mogelijkheden te ontwikkelen. Zo ligt voor lezen en schrijven die periode rond het zesde levensjaar, maar voor muziek al veel eerder. De cursus   Muziek op Schoot geeft hiervoor een aanzet.  227

Kinderen genieten van muziek, ze hebben er echt lol in. Dat plezier is misschien wel de belangrijkste reden om er iets mee te doen. Daarnaast kan muziek ook een belangrijke ondersteuning zijn in het ontwikkelingsproces van jonge kinderen. Bekend is dat luisteren naar en vooral het maken van muziek het concentratievermogen vergroot. En: met muziek en geluid stimuleer je de motoriek. Niet alleen doordat je kind meewiegt of meeklapt, maar ook doordat het moet reiken, kruipen, lopen of dansen.

Verder kan muziek helpen bij het omgaan met bepaalde emoties, zoals verdriet, boosheid of blijheid. Het kan een uitlaatklep zijn of een troostende functie hebben. Ook bij de verstandelijke en zintuiglijke ontwikkeling kan muziek een rol spelen en de taal/spraakontwikkeling wordt gestimuleerd. IMG_0020 (Copy)

De veelzijdigheid van muziek is wetenschappelijk aangetoond. Bij taken als rekenen en schrijven zijn maar één of twee delen van de hersenen actief. Bij het luisteren naar en maken van muziek worden verschillende delen van de hersenen geactiveerd, zowel in de linker- als de rechter hersenhelft. Het deel waar de spraak zit, het deel voor de motoriek en de coördinatie, het deel voor emotie en natuurlijk het ‘muzikale’ deel. Omdat al deze functies samengaan in de muziek, zijn verbindingen in de hersenen nodig om die samenwerking goed te laten verlopen. Hoe meer je muziek en muzikale spelletjes in de dagelijkse bezigheden met je kind verwerkt – op een leuke, natuurlijke manier uiteraard, want het moet geen verplichting worden – hoe meer die verbindingen worden gebruikt en ontwikkeld. Redenen genoeg dus om je kind al vroeg in aanraking te brengen met muziek. mms_180x150SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Maar het belangrijkste is plezier hebben. Wat je met plezier doet, gaat meestal wel goed.

Het samen plezier hebben aan muziek staat dan ook voorop in de cursus. Samen een muzikale ervaring beleven. In deze tijd van hectiek is het fijn om samen met je kind een ervaring te beleven.